Pizza

Duquesa

Ingredientes

Tomate, mozzarella, jamón, champiñones...... 9.00€