Pizza

Pepperoni

Ingredientes

Tomate, mozzarella, pepperoni...... 8.50€