Pizza

Salami

Ingredientes

Tomate, mozzarella, salami ......8.50€